Aivoaallot

Meillä on miljardeja aivosoluja, joita kutsutaan neuroneiksi. Ne viestivät sähköisesti toisilleen, joten meillä on aivoissa valtava määrä sähköistä aktiviteettia. Tämä aivojen aktiivisuus kuvataan aivoaalloilla.

Seuraavista kaavakuvista näemme aivoaaltojen välillä oleelliset erot: Mitä isompi taajuus, sitä pienempi on tiheys ja aallonkorkeus.

siistitty gamma
gamma-aalto 30-80 Hz

Gammataajuudet liitetään huippukeskittymiseen ja äärimmäisen korkeaan kognitiiviseen toimintatasoon. Gamma on aivoaaltotila, missä tuntee voivansa tehdä mitä vain.

siistitty beta
beta-aalto 12-30 Hz

Kun olemme hereillä ja aktiivisia, aivomme toimivat beta-aaltotaajuudella, tai kun teemme jotain, mikä vaatii tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Myös negatiiviset asiat, kuten stressi, masennus ja levottomuus tapahtuvat aivojen toimiessa beta-aalloilla.
Jos beta-aallot hallitsevat liikaa, kärsimme unettomuudesta (sillä ajatukset pyörivät mielessämme) ja vastustuskyvyn heikentymisestä, koska emme saa tarpeeksi lepoa.

siistitty alpha
alpha-aalto 8-12 Hz

Alphataajuudella aivomme toimivat silloin, kun päästämme mielemme vapaalle ja suljemme silmämme. Myös syvän rentouden tila, meditaatio ja mielen hiljeneminen tapahtuvat tällä taajuudella.
Alpha-aivoaallot tuottavat rauhoittavia tuntemuksia, lämpimät kädet ja jalat, hyvänolon tunteen, paremman unen, parempia akateemisia opinnäytteitä, parempaa tuottavuutta työelämässä. Ne myös parantavat immuunipuolustusta sekä vähentävät levottomuutta.

siistitty theta
theta-aalto 4-8 Hz

Uneen vaipuessamme aivot siirtyvät alpha-aaltojen kautta theta-taajuuksille, jolloin näemme unia, myös REM-unet näkyvät näillä taajuuksilla. Etenkin pitkäaikainen muisti tehostuu tässä tilassa. Theta-taajuudella pääsemme yhteyteen myös alitajuisten asioiden kanssa, kuten haaveilu, vapaat mielleyhtymät, oivallukset ja luovat ideat.

Alpha- ja thetataajuuksien rajalla (7-8Hz) voi myös tapahtua hyvin syvien asioiden ymmärtämistä ja persoonaa muuntavia kokemuksia: viha, haudattu katkeruus ja mieltä vaivaavat muistot voivat selvitä nopeammin.

siistitty delta
delta-aalto 0,1-4 Hz

Kun olemme syvässä unessa, aivomme siirtyvät delta-taajuudelle, mikä on matalin taajuus, 1-4Hz. Delta-tilaan on erittäin vaikea päästä tietoisesti, mutta se on erittäin eheyttävää. Paraneminen ja solujen uusiutuminen tapahtuvat deltataajuudella.