Planeettataajuuksien vaikutuksia 2

Ulkoplaneetat

Jupiter 183,58Hz
Jupiter on luonteeltaan liikkeelle paneva ja laajentava, ja se edustaa vapautta, riippumattomuutta, avoimuutta ja luottamusta.
Jupiterin avulla voit vahvistaa ominaisuuksia, kuten elinvoima, innostus, iloisuus, henkisyys, seikkailunhalu ja kykyä hakea kasvua. Voit myös laajentaa omaa tietoisuutta yli kollektiivin, sekä seurallisuutta, runsautta, kykyä antaa, onnekkuutta, oikeudenmukaisuutta, optimismia, koordinaatiokykyä sekä parantaa liikkeen sujuvuutta.
Jupiter voi vaikuttaa parantavasti kasvuun, muutokseen, laajentumisen pelkoon, jumissa olemisen tunteeseen, hamstraukseen, ahmimiseen, liioitteluun, keuhko- ja hengitystievaikeuksiin tai liikalihavuuteen.
Jos lymfajärjestelmässä on ongelmia, tai jaloissa, lihaksissa, nivelsiteissä tai aistinvaraisessa liikkumisessa, voit saada apua Jupiterin taajuudesta. Myös psyyke ja hypothalamus kuuluvat Jupiterin vaikutusalueeseen.

Saturnus 147,85Hz
Saturnus edustaa luustoa, rakennetta, hampaita ja kynsiä. Saturnukselle kuuluvat sellaiset asiat kuin rajat, keskittyneisyys, kurinalaisuus, vastuun kantaminen, töiden loppuunsaattaminen ja oleminen organisoituneena.
Saturnus vahvistaa konkretisointia, vakauttamista, kurinalaisuutta, vastuullisuutta ja järjestäytymistä. Saturnus tukee työskentelyssä järjestöjen kanssa, kyvyssä luoda muotoa, kyvyssä keskittymiseen ja maltillisuuteen, kyvyssä soveltaa vakiintuneita periaatteita ja tietoa. Saturnuksen avulla on mahdollista saada syvempi yhteys kristalleihin ja jalokiviin, auttaa myös sitoutumisen edistämisessä.
Saturnus voi auttaa parantamaan asioita kuten rakenteen ja rajojen vastustus, karmisten vastuiden seuraukset ja niiden välttäminen, jos on vaikeuksia organisaatioiden ja vastuiden kanssa ja niiden tuomitsemista. Jos on isäongelmia, kyvyttömyyttä olla kohtuullinen, sitoutumista tai pakkomielle menneisyyteen, niin Saturnuksesta voi löytää apua. Tai jos on jäykkä, joustamaton tai kärsii epämuodostumista.

Uranus 207,36Hz
Uranus edustaa aivolisäkettä, korkeampaa aivoaluetta ja mentaalisia kykyjä. Se kuvastaa spontaanisuutta, inspiraatiota, elämän muutoksia, rajattomuutta, itsenäisyyttä.
Uranus omaa muuttavaa ja vapauttavaa voimaa ja sen energia on radikaalia ja sähköistä. Se vahvistaa kykyä muutokseen, yksilölliseen ilmaisuun, kykyä irrottautua menneestä, kykyä tutkia tietoisuuden rajoja, telepatiaa, selvänäköisyyttä, inspiraatiota, valppautta ja nopeaälyisyyttä. Se tukee myös kykyä työskennellä korkeiden periaatteiden kanssa.
Uranus voi auttaa, jos kokee menneisyydestä irtautumisessa vastustusta, mitätöi itseään tai muita, pelkää ottaa vastaan kiitosta, pelkää olla erilainen, pelkää hylkäämistä tai vahingon tuottamista. Seikkailumielen puuttumiseen tai itsensä heikentämiseen Uranus voi myös tuoda apua, tai fyysisiin koordinaatio- ja neurologisiin ongelmiin.

Neptunus 211,44Hz
Neptunus edustaa käpylisäkettä, käpyrauhasta, silmiä ja sisäistä näkökykyä.
Neptunuksella on purkava ja inspiroiva voima ja sen avulla voi vahvistaa ihanteita ja visioita, taiteellista ilmaisua, universalismia, henkisiä kokemuksia, myötätuntoa, pyyteetöntä rakkautta, musiikkia, taiteita, tanssia ja luovuutta. Neptunus –yhteys saattaa myös voimistaa unikokemuksia ja syventää meditaatiota.
Neptunuksen avulla saatat kyetä purkamaan rajoja, näkemään verhon taakse tai olemaan mieli levossa ja sulautua tietoisuuteen.
Neptunus saattaa parantaa pelkoa muihin sulautumista kohtaan (=egon menetys), illuusiossa ja itsepetoksessa elämistä, pelkoa nähdä totuus. Riippuvuuksista toipumisessa (huumeet ja alkoholi), narsismissa sekä fyysisesti erilaisissa silmäoireissa saattaa myös olla apua Neptunuksesta.
Pluto 140,25Hz
Pluto edustaa uudestisyntymää, kriisiä, voimaa ja syvää muutosta. Se auttaa kohtaamaan syvimmät salaisuudet ja tuomaan valo pimeyteen sekä tukee vanhoista malleista luopumista.
Pluto vahvistaa avautumista, purkuvoimaa ja mallien hajottamista ja tukee yksilöllisyyttä, eristäytyvyyttä ja erakkoutta. Pluto auttaa luomaan uutta maailmaa.
Pluton avulla voi olla helpompaa kohdata selviytymisen ja kuoleman transformaation pelkoa, syntymää edeltäviä ongelmia, varhaislapsuuden ongelmia tai ohjelmoida uudelleen uskomusmalleja.